TWEETALIG VWO ATHENEUM HAVO VMBO-G & VMBO-T VMBO-K VMBO-B LWT PRAKTIJKONDERWIJS
Ouderraad

De ouderraad.
Een adviserend orgaan van het Elde College, voor en door ouders.

Waarom heeft het Elde College een ouderraad?
De ouderraad vervult een belangrijke taak. In de ouderraad bespreken we signalen van ouders en leerlingen. Bij onze vergaderingen is altijd een lid van de directie aanwezig, zodat eventuele vragen meteen voorgelegd kunnen worden. Als ouderraad worden we door de school ook betrokken bij onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen. Zo is de ouderraad een heel belangrijke schakel voor een goed onderling begrip.

Het doel van de ouderraad is dan ook: De school te ondersteunen bij de verwezenlijking van haar missie om een veilige, zorgzame en actieve school te zijn waarin samenwerking centraal staat. In dat kader doet de ouderraad onder andere het volgende: